top of page
Magnified Grass

Praten helpt

Anxiety

Wat is therapie?

Gaan praten met een psycholoog, wordt therapie genoemd. Het heeft vaak als doel om bepaalde klachten die je hebt te verlichten. Het puur praten over de zorgen waar je mee zit, kan al helpend zijn. Maar therapie is méér dan alleen praten. De psycholoog die voor je zit, luistert heel grondig naar jouw verhaal. Er worden vragen gesteld met de bedoeling om jou meer inzicht te geven in het probleem die je hebt, vragen die jou helpen om misschien op een andere manier te kijken naar de kwestie, vragen die jou leiden naar een aanpak van het probleem. Je wordt uitgedaagd om stil te staan bij jezelf, je gevoel en je gedachten.

Depression

Mijn aanpak

Er zijn heel wat verschillende manieren waarop een psycholoog aan de slag gaat. Elke psycholoog heeft een eigen therapeutische aanpak en stijl: een unieke manier van luisteren en van vragen stellen. Aan de hand van een bijkomende opleiding, specialiseren we ons in een bepaalde stroming. Ik specifiek, heb een oplossingsgerichte manier van werken. Daarnaast ga ik op zoek naar onderliggende patronen oftewel schema's, die aan de basis liggen van de moeilijkheden die je ervaart. Ik kader zaken vanuit de gezinscontext / je systeem waarin je bent opgegroeid. En last but not least wordt er ook stilgestaan bij de ervaring van het lichaam a.d.h.v. psychomotorische therapie. Ik geloof er sterk in dat de geest niet van het lichaam kan worden gescheiden; dat de invloed van beide op elkaar niet te onderschatten is. Het lichaam is een belangrijke tool om psychische moeilijkheden mee te helpen verklaren alsook aan te pakken.

Een psychotherapeutisch traject hoeft niet elk van hierboven beschreven element te bevatten. Alles wordt afgestemd op jouw problematiek, hulpvraag, bedenkingen en zijn. Alles gebeurt in samenspraak, jij staat aan het roer van jouw traject.

Relationships

Wat kun je verwachten?

Je komt terecht in een gezellige ruimte waar ik in een eerste verkennend gesprek luister naar wat de aanleiding is van jouw komst. We bekijken wat jouw verwachtingen zijn, of therapie iets voor jou is en hoe het komend traject er kan uitzien. Je kunt bij mij terecht voor zowel kortdurende oplossingsgerichte therapie als voor langdurige psychotherapie. Ik luister onbevooroordeeld en hou mij aan het beroepsgeheim.

bottom of page